AED nu ook aanwezig op OBS De Phoenix

OBS De Phoenix heeft een AED geplaatst. De tafeltennisvereniging De Beer en gymnastiekvereniging Excelsior kunnen ook gebruik maken van de AED.