Een “ijskoude” start van het nieuwe schooljaar

Dit jaar niet alleen een verrassende opening, maar ook een “ijskoude” spannende opening na het beklimmen van de “Mount Everest”!

Na het welkomstwoord van meester Piet brachten de leerkrachten (in winterkleding!!!) een lied ten gehore met een soort van dans. Veerle en Britt waren de gelukkige (door loting) die als eerste in de 8 meter hoge klimtoren mochten klauteren om de schoolbel te luiden. Daarna mochten alle leerlingen naar hun (nieuwe) klas. Alle leerlingen hebben een poging mogen wagen om de bel te laten luiden. 8 leerlingen is dat gelukt.