Informatie

Onder de tab informatie vindt u de belangrijkste informatie terug over onze school. Ook staat onder deze tab de schoolgids hierin staat alle uitgebreidere en overige informatie met betrekking tot OBS de Phoenix.

Kunt u informatie niet vinden of heeft u vragen die niet beantwoord worden in de informatie dan kun u contact opnemen met de directeur Ester de Nijs, a.i. directeur Martine Breukel of met de leerkracht van uw kind.

Naast deze site informeert OBS de Phoenix u door middel van:

✓ De schoolgids, met daarin de belangrijkste gegevens over onze school.
✓ De jaarkalender; deze ontvangt de leerling bij de start van het nieuwe schooljaar of bij instroming.
✓ De nieuwsbrief. U wordt maandelijks geïnformeerd over allerlei activiteiten en gebeurtenissen op onze school. De nieuwsbrief wordt per e-mail verstuurd.
✓ De officiële Facebook-pagina van de school.
Klasbord. Iedere groep heeft een eigen klasbordpagina. U kunt klasbord via een app op uw telefoon gebruiken of via de website. U kunt zich bij de leerkracht van uw kind aanmelden, deze zal u de inloggevens verstrekken voor de betreffende groep.