Engelse les: Early Bird

De Phoenix is een ‘Early Bird’ school. Wij zijn 6 jaar geleden gestart met het geven van Engelse les aan de groepen 1 t/m 8. De lessen worden afwisselend gegeven door een ‘native speaker’ (op de maandag) en de leerkracht.

De native speaker is een vakleerkracht. Zij spreekt alleen Engels met de leerlingen. De lessen worden bij de kleuters spelenderwijs gegeven en de nadruk ligt op het spreken van de taal. Het leren van een tweede taal is een verrijking voor eenieder. In het voortgezet onderwijs en later in de maatschappij heeft iedere ‘Early Bird’ leerling veel profijt van hetgeen op de basisschool is geleerd.

In de groepen 1 t/m 4 wordt gewerkt met de methode “I pocket”. De overige vier groepen werken met de methode “Backpack”.

In groep 8 wordt de IEP eindtoets Engels afgenomen. Leerlingen krijgen een certificaat met daarop hun beoordeling.

Leerkrachten worden ondersteund door medewerkers van Early Bird. Tevens hebben alle teamleden een tweejarige nascholingscursus gevolgd.