Gymnastiek & zwemonderwijs

De lessen bewegingsonderwijs zijn zo afgestemd dat de oefeningen tegemoet komen aan de bewegingsbehoefte van het kind.

De groepen 1-2 krijgen dagelijks bewegingsonderwijs. Bij slecht weer en in de winter vindt het bewegingsonderwijs plaats in het speellokaal.

De groepen 3,4 en 7,8 krijgen twee keer drie kwartier gymnastiek in de week, waarvan één les per week door de vakleerkracht gymnastiek gegeven wordt.

De leerlingen van groep 5 en 6 krijgen om de week (op donderdag) zwemonderwijs in zwembad De Rozenburcht in Rozenburg en één keer gymnastiek, gegeven door de vakleerkracht.

De gymzaal is verbonden aan de school.

De leerlingen gaan onder begeleiding van de leerkracht en een hulpouder lopend (groep5) of fietsend (groep 6) naar het zwembad.
Ouders/verzorgers moeten in de eerste week van het schooljaar voor het zwemmen een toestemmingsverklaring ondertekenen.