Schooltijden, vakanties & vrije dagen

Schooltijden groep 1 tot en met 8

Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag gaan alle leerlingen van groep 3 t/m 8 van 08.15 uur tot 14.45 uur naar school; op woensdag van 08.15 uur tot 12.45 uur.

Om 8.10 uur gaat de school open. We werken met een continurooster voor alle leerlingen. De leerkracht eet met de leerlingen in de klas (ca. 15 minuten), waarna de leerlingen onder begeleiding van overblijfkrachten een half uur pauzeren.

De kleutergroepen starten elke dag om 08.30 uur. Vanaf 8.15 uur is er een inloopkwartier. Ook de kleutergroepen hebben een continurooster tot 14.45 uur. Zij eten een half uur met de leerkracht en pauzeren vervolgens onder begeleiding van een overblijfkracht. Op woensdag is de eindtijd 12.30 uur. Bij mooi weer spelen de kleuters in de pauze op het kleuterplein.

Leerlingen, die gebruik willen maken van de buitenschoolse opvang (bso) kunnen terecht bij De Bonte Vlinder en Humanitas.

De leerlingen van groep 3 t/m 8 gaan ca. 80 uur per jaar langer naar school dan wettelijk vereist is (zie schoolgids).

CD-dagen

Alle leerlingen hebben verspreid over het jaar, naast de vakanties, zeven dagen vrij (zie kalender). De reden is dat leerkrachten afhankelijk van hun werktijdfactor recht hebben op een aantal dagen compensatieverlof (CAO: een leerkracht met een volledige betrekking mag niet meer dan 930 uur lesgebonden werkzaam zijn). Het team neemt een aantal dagen collectief op. De meeste dagen zijn gekoppeld aan een vakantie.

Dit schooljaar zijn 7 collectieve ADV-dagen ingeroosterd.

Deze dagen zijn:
• 13 oktober 2017
• 24 november 2017
• 22 december 2017
• 23 februari 2018
• 3 april 2018

 

• 29 juni 2018
• 13 juli 2018

Vakantieregeling

De vakantieregeling is conform de afspraak van FOKOR (Vereniging voor samenwerkende schoolbesturen voor speciaal-, basis- en voortgezet onderwijs in Rotterdam)

• Herfstvakantie 16-10-2017 t/m 20-10-2017

 

• Kerstvakantie 25-12-2017 t/m 05-01-2018

 

• Voorjaarsvakantie 26-02-2018 t/m 02-03-2018

 

• Paasvakantie 30-03-2018 t/m 02-04-2018

 

• Meivakantie 27-04-2018 t/m 11-05-2018

 

• Pinksteren 21-06-2018 t/m 21-06-2018

 

• Zomervakantie 16-07-2018 t/m 24-08-2018

Studiedagen

Ook het team moet leren. Leerkrachten volgen elk jaar allerlei nascholingscursussen. Als we goed geïnformeerd zijn over alle nieuwe ontwikkelingen, kunnen we uw kind zo goed mogelijk begeleiden. De studiemiddagen zijn op woensdagmiddagen gepland.

Uitzondering zijn 2 februari en 12 juli 2018
Op deze dag zijn de leerlingen vrij.