Schooltijden, vakanties & vrije dagen

Schooltijden groep 1 tot en met 8

Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag gaan alle leerlingen van groep 3 t/m 8 van 08.15 uur tot 14.30 uur naar school; op woensdag van 08.15 uur tot 12.45 uur.

Om 8.10 uur gaat de school open. We werken met een continurooster voor alle leerlingen. De leerkracht eet met de leerlingen in de klas (ca. 15 minuten), waarna de leerlingen onder begeleiding van overblijfkrachten een half uur pauzeren.

De kleutergroepen starten elke dag om 08.15 uur. Vanaf 8.10 uur is de school open. Ook de kleutergroepen hebben een continurooster tot 14.30 uur. Zij eten een half uur met de leerkracht en pauzeren vervolgens onder begeleiding van een overblijfkracht. Op woensdag is de eindtijd 12.30 uur. Bij mooi weer spelen de kleuters in de pauze op het kleuterplein.

Leerlingen, die gebruik willen maken van de buitenschoolse opvang (bso) kunnen terecht bij De Bonte Vlinder en Humanitas.

De leerlingen van groep 3 t/m 8 gaan ca. 70 uur per jaar langer naar school dan wettelijk vereist is (zie schoolgids).

CD-dagen

Alle leerlingen hebben verspreid over het jaar, naast de vakanties, zeven dagen vrij (zie kalender). De reden is dat leerkrachten afhankelijk van hun werktijdfactor recht hebben op een aantal dagen compensatieverlof (CAO: een leerkracht met een volledige betrekking mag niet meer dan 930 uur lesgebonden werkzaam zijn). Het team neemt een aantal dagen collectief op. De meeste dagen zijn gekoppeld aan een vakantie.

Dit schooljaar zijn 7 collectieve ADV-dagen ingeroosterd.

Deze dagen zijn:
• 18 oktober 2019
• 22 november 2019
• 25 november 2019
• 20 december 2019
• 2 maart 2020
• 2 juni 2020
• 17 juli 2020

Vakantieregeling

De vakantieregeling is conform de afspraak van FOKOR (Vereniging voor samenwerkende schoolbesturen voor speciaal-, basis- en voortgezet onderwijs in Rotterdam)

• Herfstvakantie 21-10-2019 t/m 25-10-2019

• Kerstvakantie 23-12-2019 t/m 03-01-2020

• Voorjaarsvakantie 24-02-2020 t/m 28-02-2020

• Paasvakantie 10-04-2020 t/m 13-04-2020

• Meivakantie 27-04-2020 t/m 08-05-2020

• Hemelvaartvakantie 21-05-2020 t/m 22-05-2020

• Pinksteren 01-06-2020

• Zomervakantie 20-07-2019 t/m 28-08-2019

Studiedagen

Ook het team moet leren. Leerkrachten volgen elk jaar allerlei nascholingscursussen. Als we goed geïnformeerd zijn over alle nieuwe ontwikkelingen, kunnen we uw kind zo goed mogelijk begeleiden. De studiemiddagen zijn op woensdagmiddagen gepland.

Uitzondering zijn do 17 oktober 2019, di 3 maart 2020 en do 16 juli 2020
Op deze dag zijn de leerlingen vrij.