Schooltijden, vakanties & vrije dagen

Schooltijden groep 1 tot en met 8

De groepen 1 t/m 8 starten elke dag om 8.15 uur (deur om 8.10 uur open). Alle leerlingen eten en pauzeren op school. De leerlingen gaan om 14.00 uur naar huis. Wij werken met een vijf gelijke dagen model.

Pauzes

De groepen 3 t/m 8 houden van 10.00 uur tot 10.15 uur een korte pauze. Afhankelijk van het weer spelen zij onder toezicht van de leerkracht buiten of in de klas. Na de pauze kunnen ze hun tussendoortje eten en hun drinken (geen blikjes limonade) opdrinken.
Leerlingen uit de groepen 1/2 eten hun tussendoortje en drinken in de kring in de klas omstreeks 10.15 uur.

Vakantieregeling

De vakantieregeling is conform de afspraak van FOKOR (Vereniging voor samenwerkende schoolbesturen voor speciaal-, basis- en voortgezet onderwijs in Rotterdam)

• Herfstvakantie maandag 18-10-2021 t/m vrijdag 22-10-2021

• Kerstvakantie vrijdag 27-12-2021 t/m vrijdag 07-01-2022

• Voorjaarsvakantie maandag 28-02-2022 t/m vrijdag 04-03-2022

• Paasvakantie vrijdag 15-04-2022 t/m maandag 18-04-2022

• Meivakantie maandag 25-05-2022 t/m vrijdag 06-05-2022

• Hemelvaart donderdag 26-05-2022 t/m vrijdag 27-05-2022

• Pinksteren maandag 06-06-2022

• Zomervakantie vrijdag 08-07-2022 t/m maandag 22-08-2022

Studiedagen en middagen

Ook het team moet leren. Leerkrachten volgen elk jaar allerlei nascholingscursussen. Als we goed geïnformeerd zijn over alle nieuwe ontwikkelingen, kunnen we uw kind zo goed mogelijk begeleiden. De studiemiddagen en dagen zijn op de volgende data gepland.

• Studiedag vrijdag 15-10-2021 –  leerlingen hele dag vrij.

• Studiemiddag donderdag 23-12-2021 –  leerlingen vanaf 12.00 uur vrij.

• Studiedag woensdag 24-12-2021 –  leerlingen hele dag vrij.

• Studiedag donderdag 07-03-2022 –  leerlingen hele dag vrij.

• Studiedag dinsdag 19-04-2022 –  leerlingen hele dag vrij.

• Studiedag woensdag 15-06-2022 –  leerlingen hele dag vrij.

• Studiedag donderdag 07-07-2022 –  leerlingen hele dag vrij.