Schooltijden, vakanties & vrije dagen

Schooltijden groep 1 tot en met 8

Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag gaan alle leerlingen van groep 3 t/m 8 van 08.15 uur tot 14.30 uur naar school; op woensdag van 08.15 uur tot 12.45 uur.

Om 8.10 uur gaat de school open. We werken met een continurooster voor alle leerlingen. De leerkracht eet met de leerlingen in de klas (ca. 15 minuten), waarna de leerlingen onder begeleiding van overblijfkrachten een half uur pauzeren.

De kleutergroepen starten elke dag om 08.15 uur. Vanaf 8.10 uur is de school open. Ook de kleutergroepen hebben een continurooster tot 14.30 uur. Zij eten een half uur met de leerkracht en pauzeren vervolgens onder begeleiding van een overblijfkracht. Op woensdag is de eindtijd 12.30 uur. Bij mooi weer spelen de kleuters in de pauze op het kleuterplein.

Leerlingen, die gebruik willen maken van de buitenschoolse opvang (bso) kunnen terecht bij De Bonte Vlinder en Humanitas.

De leerlingen van groep 3 t/m 8 gaan ca. 70 uur per jaar langer naar school dan wettelijk vereist is (zie schoolgids).

Vakantieregeling

De vakantieregeling is conform de afspraak van FOKOR (Vereniging voor samenwerkende schoolbesturen voor speciaal-, basis- en voortgezet onderwijs in Rotterdam)

• Herfstvakantie maandag 19-10-2020 t/m vrijdag 23-10-2020

• Kerstvakantie vrijdag 18-12-2020 t/m vrijdag 01-01-2021

• Voorjaarsvakantie maandag 22-02-2021 t/m vrijdag 26-02-2021

• Paasvakantie vrijdag 02-04-2021 t/m maandag 05-04-2021

• Koningsdag dinsdag 27-04-2021

• Meivakantie maandag 03-05-2021 t/m vrijdag 14-05-2021

• Pinksteren maandag 24-06-2021

• Zomervakantie vrijdag 16-07-2021 t/m vrijdag 27-08-2021

Studiedagen en middagen

Ook het team moet leren. Leerkrachten volgen elk jaar allerlei nascholingscursussen. Als we goed geïnformeerd zijn over alle nieuwe ontwikkelingen, kunnen we uw kind zo goed mogelijk begeleiden. De studiemiddagen en dagen zijn op de volgende data gepland.

• Studiemiddag woensdag 16-09-2020 –  leerlingen vanaf 12.00 uur vrij.

• Studiedag donderdag 01-10-2020 –  leerlingen hele dag vrij.

• Studiedag dinsdag 10-11-2020 –  leerlingen hele dag vrij.

• Studiemiddag donderdag 17-12-2020 –  leerlingen vanaf 12.00 uur vrij.

• Studiedag woensdag 17-02-2021 –  leerlingen hele dag vrij.

• Studiedag donderdag 18-02-2021 –  leerlingen hele dag vrij.

• Studiedag vrijdag 19-02-2021 –  leerlingen hele dag vrij.

• Studiedag vrijdag 18-06-2021 –  leerlingen hele dag vrij.

• Studiedag donderdag 15-07-2021 –  leerlingen hele dag vrij.