Schooltijden, vakanties & vrije dagen

Schooltijden groep 1 tot en met 8

Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag gaan alle leerlingen van groep 3 t/m 8 van 08.15 uur tot 14.45 uur naar school; op woensdag van 08.15 uur tot 12.45 uur.

Om 8.10 uur gaat de school open. We werken met een continurooster voor alle leerlingen. De leerkracht eet met de leerlingen in de klas (ca. 15 minuten), waarna de leerlingen onder begeleiding van overblijfkrachten een half uur pauzeren.

De kleutergroepen starten elke dag om 08.30 uur. Vanaf 8.15 uur is er een inloopkwartier. Ook de kleutergroepen hebben een continurooster tot 14.45 uur. Zij eten een half uur met de leerkracht en pauzeren vervolgens onder begeleiding van een overblijfkracht. Op woensdag is de eindtijd 12.30 uur. Bij mooi weer spelen de kleuters in de pauze op het kleuterplein.

Leerlingen, die gebruik willen maken van de buitenschoolse opvang (bso) kunnen terecht bij De Bonte Vlinder en Humanitas.

De leerlingen van groep 3 t/m 8 gaan ca. 80 uur per jaar langer naar school dan wettelijk vereist is (zie schoolgids).

CD-dagen

Alle leerlingen hebben verspreid over het jaar, naast de vakanties, zeven dagen vrij (zie kalender). De reden is dat leerkrachten afhankelijk van hun werktijdfactor recht hebben op een aantal dagen compensatieverlof (CAO: een leerkracht met een volledige betrekking mag niet meer dan 930 uur lesgebonden werkzaam zijn). Het team neemt een aantal dagen collectief op. De meeste dagen zijn gekoppeld aan een vakantie.

Dit schooljaar zijn 8 collectieve ADV-dagen ingeroosterd.

Deze dagen zijn:
• 29 oktober 2018
• 23 november 2018
• 21 december 2018
• 22 februari 2019
• 7 juni 2019
• 11 juni 2019
• 5 juli 2019
• 19 juli 2019

Vakantieregeling

De vakantieregeling is conform de afspraak van FOKOR (Vereniging voor samenwerkende schoolbesturen voor speciaal-, basis- en voortgezet onderwijs in Rotterdam)

• Herfstvakantie 22-10-2018 t/m 26-10-2018

• Kerstvakantie 24-12-2018 t/m 04-01-2019

• Voorjaarsvakantie 25-02-2019 t/m 01-03-2019

• Paasvakantie 19-04-2019 t/m 22-04-2019

• Meivakantie 23-04-2019 t/m 03-05-2019

• Pinksteren 10-06-2019

• Zomervakantie 22-07-2019 t/m 30-08-2019

Studiedagen

Ook het team moet leren. Leerkrachten volgen elk jaar allerlei nascholingscursussen. Als we goed geïnformeerd zijn over alle nieuwe ontwikkelingen, kunnen we uw kind zo goed mogelijk begeleiden. De studiemiddagen zijn op woensdagmiddagen gepland.

Uitzondering zijn vr 1 februari 2019, ma 15 april 2019 en do 18 juli 2019
Op deze dag zijn de leerlingen vrij.