Tabletonderwijs: Snappet

In het schooljaar 2018-2019 werken vijf groepen met tablets.

De groepen 4, 5, 6, 7 en 8 werken met het programma Snappet.

Rekenen, spellingsoefeningen en woordenschat-lessen worden op de tablet verwerkt. De leerling werkt gemiddeld een uur per dag op zijn/haar tablet. De leerlingen rekenen de opgave uit hun hoofd of op papier uit. Het antwoord voeren zij op de tablet in. Na het invoeren ziet de leerling of het antwoord goed of fout is. Een fout antwoord mag eenmaal worden verbeterd. De leerling ziet aan het einde van de les hoeveel opgaves zijn gemaakt. Na één jaar werken op de Snappet kan gesteld worden dat de leerling tweemaal zoveel opgaves maakt. De resultaten verbeteren zichtbaar.