The Wall of Phoenix

Op het hoofdgebouw is door creatieve ouders de “Wall of Phoenix” gemaakt met alle groepsfoto’s van de groepen 8 vanaf schooljaar 1995-1996, zoals u ziet zijn er nog lege plekjes. Heeft u, of kent u iemand die in 1997-1998 op de Phoenix in groep 8 zat, wilt u dan vragen of kijken voor deze ontbrekende foto? Alvast bedankt voor de genomen moeite. De foto van 2010-2011 is reeds door een oplettende ouder aangeleverd. Bedankt daarvoor.

Fruit van de PLUS Rozenburg

 

We willen de PLUS Rozenburg bedanken voor het fruit dat we wekelijks ontvangen. Soms zijn het appels, soms zijn het meloenen, soms zijn het manderijnen, soms zijn het ………..

Juf Wil zorgt voor de verdeling van het fruit over de klassen. De leerlingen genieten van het fruit!!!

van 3 naar 9 meesters!!!

In het onderwijs werken op vrijwel iedere school meer juffen dan meesters. Op OBS De Phoenix is dat niet anders. Vorig jaar waren de enige drie meesters; meester Bert, meester Piet en schaakmeester Richard. En dan opeens zijn er zes nieuwe meesters!!!

Meester Johan werkt als onderwijsassistent in de groepen 1/2, 3, 3/4, 4 en 7. Meester Robbert-Jan gaat ondersteunen in de groepen 5a, 5b, 6 en 8. Voor de brede school activiteiten komen vier meesters de lessen verzorgen; meester Marcel (kleuteractiviteit en techniek), meester Marius (techniek bovenbouw), meester Leo (ICT) en meester Erik komt voor de muzieklessen. Meester Erik gaat gaat ook de blokfluitlessen verzorgen. Uiteraard hebben we ook dit jaar weer meester Richard voor het schaken.

Wij wensen alle meesters een fijne tijd toe op onze school.

Kerstkaartenactie Serious Request

Beste ouders/verzorgers en leerlingen,

Nogmaals dank voor jullie financiële ondersteuning bij de kerstkaartenactie. Het eindbedrag hebben we overgemaakt op het rekeningnummer van Serious Request!

Team OBS De Phoenix

1 2 3 4