Onze school

OBS de Phoenix heeft de beschikking over drie locaties, het hoofdgebouw gevestigd aan het Bramenpad en twee dependances één gevestigd aan de Gruttostraat en de andere aan aan de Nachtegaallaan. Wij bieden onderdak aan de groepen 1 t/m 8. In het hoofdgebouw krijgen de groep 1 t/m 4 en 8 onderwijs; de groepen 5, 6 en 7 krijgen les in de dependances.

De drie groepen 1/2 maken voor de gymnastieklessen gebruik van het speellokaal van de school. De gymnastieklessen van de groepen 3-8 vinden plaats in het gymnastieklokaal van de gemeente Rotterdam (Sport & Recreatie), tevens gevestigd aan het Bramenpad 1.

Onze missie


OBS De Phoenix biedt een veilige, pedagogische leeromgeving aan, waarbij leerlingen met respect, vertrouwen en in veiligheid met elkaar omgaan. We streven naar optimale leerprestaties en naar het ontwikkelen van talenten. De verschillen tussen leerlingen zien wij als een kans om het kind centraal te stellen. De school zoekt de samenwerking met ouders/verzorgers om doelen bij leerlingen te bereiken. Het team wil professionaliteit, transparantie en dynamiek uitstralen. Vanuit de gedachte van het openbaar onderwijs is iedereen welkom.

Onze visie


Vanuit opbrengst- en handelingsgericht werken komen we tot optimale leerprestaties. Met behulp van het leerlingvolgsysteem hebben we een goed beeld hebben van de ontwikkelingen van de leerlingen. Wij houden rekening met specifieke onderwijsbehoeften. De RVV-lessen (Respect, Vertrouwen, Veiligheid) staan centraal voor het sociale klimaat op school. Door leertijduitbreiding, Engels voor de groepen 1 t/m 8, de Brede School activiteiten en het gebruik maken van tablets, creëren we een breed, onderscheidend aanbod voor de leerlingen. De samenwerking met ouders/verzorgers wordt geïntensiveerd. De komende jaren versterken en borgen we de kenmerken van de school in ons onderwijs.