Onze Leerlingenraad

Wij betrekken leerlingen in ons onderwijs en de leerlingenraad levert hieraan een bijdrage. De rol van de vertegenwoordigers van de leerlingenraad is: mening geven, adviezen uitbrengen en debatteren.

De leerlingenraad bestaat uit leerlingen uit de leerjaren 6 t/m 8.
Aan het begin van het schooljaar kiest de groepsleerkracht van iedere klas samen met de kinderen twee vertegenwoordigers.