Onze OV & MR

Wij vinden het belangrijk dat u als ouders uw mening kunt geven en inspraak heeft in wat er op school gebeurt. Hiervoor zijn er twee inspraakorganen: de oudervereniging en de medezeggenschapsraad. U kunt zich aanmelden als lid van de oudervereniging en/of medezeggenschapsraad. Meer informatie over dit onderwerp kunt u vinden in de schoolgids.

Oudervereniging

Voorzitter  >>>> : Michella Zwaard – van Poortvliet
Secretaris > >>> : Renate Hecker
Penningmeester : Patricia van Arkelen

U kunt contact opnemen met de oudervereniging via phoenixouderraad@gmail.com

Medezeggenschapsraad

Voorzitter>>>> :  Loek Sistermans (oudergeleding)
Secretaris>>>> :  Marijke Sonneveld (oudergeleding)
Leden>>>>>>> :  Linda Kluit (leerkracht)
>>>>>>>>>>>>> Renee Omlo (leerkracht)

U kunt contact opnemen met de MR via mr@obs-dephoenix.nl

Brieven vanuit OR en MR