Onze OV & MR

Wij vinden het belangrijk dat u als ouders uw mening kunt geven en inspraak heeft in wat er op school gebeurt. Hiervoor zijn er twee inspraakorganen: de oudervereniging en de medezeggenschapsraad. U kunt zich aanmelden als lid van de oudervereniging en/of medezeggenschapsraad. Meer informatie over dit onderwerp kunt u vinden in de schoolgids.

Oudervereniging

Voorzitter  >>>> : Michella Zwaard – van Poortvliet
Secretaris > >>> : Renate Hecker
Penningmeester  : Patricia van Arkelen

U kunt contact opnemen met de oudervereniging via phoenixouderraad@gmail.com

Medezeggenschapsraad

Voorzitter>>>> :   Annemieke van Meeuwen (oudergeleding)
Secretaris>>>>>:  Loek Sistermans (oudergeleding)
Leden>>>>>>> :  Cyril Harkisoon (oudergeleding)
>>>>>>>>>>>>> Marijke Sonneveld (oudergeleding)
>>>>>>>>>>>>> Priscilla Siefers (leerkracht)
>>>>>>>>>>>>> Chantal Kleijnendorst (leerkracht)
>>>>>>>>>>>>> Marianne van den Eshof (leerkracht)

U kunt contact opnemen met de MR via mr@obs-dephoenix.nl

Brieven vanuit OR en MR