RVV-lessen

Medewerkers van Move-A-Head geven in de eerste weken van het schooljaar een 4-tal theorielessen en judolessen aan de groepen 5 t/m 7.

Hierbij worden de woorden respect, veiligheid en vertrouwen uitgelegd. Vervolgens stellen de leerlingen zelf klassenregels op. In de loop van het jaar geven de leerkrachten 2-wekelijkse lessen sociale vorming. Onderwerpen zijn o.a. pestgedrag, conflicten oplossen, vrienden maken en samenwerken.

R = Respect
V = Veiligheid
V = Vertrouwen