van 3 naar 9 meesters!!!

In het onderwijs werken op vrijwel iedere school meer juffen dan meesters. Op OBS De Phoenix is dat niet anders. Vorig jaar waren de enige drie meesters; meester Bert, meester Piet en schaakmeester Richard. En dan opeens zijn er zes nieuwe meesters!!!

Meester Johan werkt als onderwijsassistent in de groepen 1/2, 3, 3/4, 4 en 7. Meester Robbert-Jan gaat ondersteunen in de groepen 5a, 5b, 6 en 8. Voor de brede school activiteiten komen vier meesters de lessen verzorgen; meester Marcel (kleuteractiviteit en techniek), meester Marius (techniek bovenbouw), meester Leo (ICT) en meester Erik komt voor de muzieklessen. Meester Erik gaat gaat ook de blokfluitlessen verzorgen. Uiteraard hebben we ook dit jaar weer meester Richard voor het schaken.

Wij wensen alle meesters een fijne tijd toe op onze school.