Sanne Martijn

s.martijn@obs-dephoenix.nl

'Alles is moeilijk voordat het makkelijk wordt en elk kind verdient het om op zijn/haar eigen tempo succeservaringen op te doen.'