Privacy


Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van kracht. Dat betekent dat vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU).

De Phoenix gaat zorgvuldig om met de gegevens van alle betrokken partijen. Op deze pagina informeren wij u over de privacyverklaring van stichting BOOR, waar obs De Phoenix onder valt.

Hierbij de link:  Privacyverklaring Stichting BOOR


Heeft u vragen over privacy op onze school? Stuur dan een e-mail aan privacy@stichtingboor.nl.