Sociale veiligheid

Visie op veiligheid

We streven naar een leef- en leerklimaat waarin onze leerlingen zich veilig voelen en zich positief verbonden voelen met de school.

We willen een warme en veilige school zijn, waarin leerlingen zichzelf durven te zijn, zich veilig voelen en betrokken zijn. In iedere klas wordt daarom structureel en systematisch aandacht gegeven aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen. We bevorderen positief gedrag en gaan onveilig gedrag en pesten tegen. De sociaal-emotionele ontwikkeling van een leerling wordt vanaf groep 1 op verschillende manieren positief gestimuleerd. Op onze school leren leerlingen sociaal om te gaan met anderen door:
-Structureel en systematisch aandacht te besteden aan sociaal-emotionele      ontwikkeling;
-De implementatie van het anti-pestprotocol in de school en de klas;
-De implementatie van school- en klassenregels;
-Bekwaamheid van leerkrachten in het geven van lessen over bevordering       positief gedrag;
-Jaarlijkse monitoring van sociale veiligheid;
-Tweejaarlijkse monitoring van leerlingentevredenheid;
- Het houden van de Gouden Weken, waarin de groepsvorming centraal            staat;


Schoolmaatschappelijk werkers

Mirjam Koopmans en Remon van Galen zijn werkzaam vanuit de organisatie Kwadraad. 

Heeft u opvoedvragen, zorgen over de weerbaarheid van uw kind óf heeft u bijvoorbeeld te maken met zaken als bijvoorbeeld pesten of scheiding?  Verlopen de contacten met leeftijdsgenootjes moeizaam? 

Neem gerust contact met ons op, wij gaan graag met u in gesprek. Als u erover twijfelt waar u met uw vraag op de juiste plek bent, is dat al reden genoeg om even contact op te nemen.

Geen enkele vraag is ons raar of vreemd.

U kunt mij bereiken via r.vangalen@kwadraad.nl  

         U kunt mij bereiken via  m.koopmans@kwadraad.nl 

  

Anti-pestcoördinator

Dit is juf Judith. Zij zal de pestgevallen monitoren en zal bij aanhoudende pestgevallen betrokken worden.

Aandachtsfunctionaris

De aandachtsfunctionaris van obs De Phoenix heeft binnen de school een aandachtsfunctionaris aangewezen. Onze aandachtsfunctionaris draagt zorg dat er structureel aandacht is binnen de school ten aanzien van kindermishandeling en huiselijk geweld. Zij geeft advies en denkt mee met collega’s, maar zij kan ook zeker als aanspreekpunt voor ouders fungeren. De aandachtsfunctionaris heeft tevens een coördinerende rol bij de uitvoering van de stappen van de meldcode. De aandachtsfunctionaris is mw. Linda de Bloois.

Vertrouwenspersoon

De interne vertrouwenspersoon handelt vertrouwelijk en zorgvuldig. De interne vertrouwenspersoon kan geen geheimhouding beloven onder andere omdat sommige strafbare feiten volgens de wet gemeld moeten worden. Als minderjarige leerlingen met een klacht naar de vertrouwenspersoon komen, dan moet je de ouders hierover informeren vanwege het Informatierecht ouders.

Voor raad en advies in gevoelige zaken kunt u en onze leerlingen zich wenden tot een van de twee vertrouwenspersonen die de school kent:
Lillian van Beek (l.vanbeek@obs-dephoenix.nl)