Ons onderwijs

De openbare basisschool de Phoenix in Rozenburg heet ieder kind van 4 ot 12 jaar welkom. Samen met hun ouders willen we bereiken dat de leerlingen maximale kansen krijgen in het vervolgonderwijs en later in de maatschappij.

In ons onderwijs motiveren en stimuleren we de leerlingen om zo zelfstandig en zo goed mogelijk te presteren. We helpen waar dat nodig is en we dagen uit waar dat kan.

Daarnaast is er grote aandacht voor de coöperatieve werkvormen en differentiatie. Het stimuleert de betrokkenheid en een actieve deelname van de leerlingen. Er is veel variatie in werkvormen. De leerlingen leren veel van en met elkaar. Coöperatief leren bevordert ook de sociale vaardigheden en draagt daardoor bij aan een verbeterde sfeer in de groep.

Wat is differentiatie?

Differentiatie betekent, dat er doelgericht onderwijs wordt gegeven om alle leerlingen in de groep minstens de gestelde minimumdoelen voor de basisvaardigheden te laten bereiken, waarbij het streven is dat alle leerlingen profiteren van de groepsinstructie, maar dat er tijdens de verwerking rekening wordt gehouden met de verschillen tussen leerlingen. Zo vindt er na de groepsinstructie een verlengde instructie plaats of een van remediërende aard. Dit gebeurt in kleinere groepjes of individueel. 

In onze school respecteren en vertrouwen we elkaar. Iedereen is verschillend en leert verschillend en dat mag. Het vertrouwen en respecteren van elkaar is de basis voor een veilig klimaat waarin we kunnen samenwerken met elkaar, met ouders of verzorgers en met deskundigen van buiten de school.

Onze school is meer dan een gebouw. Het is een plek waar leerlingen met plezier naar toe komen!


'Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan'
Pipi Langkous

Wat is RVV?

Het is belangrijk dat een kind positief over zichzelf en de ander leert denken. Als een kind positiever denkt, heeft het meestal ook minder last van sociale stress. 
De leerlingen van groep 1 tot en met 8 krijgen wekelijks les in sociaal-emotionele vorming door middel van de methode ‘RVV’

Medewerkers van Move-A-Head geven in de eerste weken van het schooljaar een 4-tal theorielessen en judolessen aan de groepen 1 t/m 8. Hierbij worden de woorden respect, veiligheid en vertrouwen uitgelegd. Vervolgens stellen de leerlingen zelf klassenregels op. In de loop van het jaar geven de leerkrachten 2-wekelijkse lessen sociale vorming. Onderwerpen zijn o.a. pestgedrag, conflicten oplossen, vrienden maken en samenwerken.
R = respect
V = veiligheid
V = Vertrouwen

Naast de RVV lessen voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van onze leerlingen starten wij het schooljaar altijd met de Gouden Weken. Hiermee zetten we in op een goede groepsvorming en groepssfeer door de ‘Gouden Weken’ in te zetten.

De Gouden Weken zijn de eerste weken van het schooljaar.
• Ze zijn bij uitstek geschikt om een fundament neer te zetten voor een goede groepsvorming.
• Een goed begin is het halve werk! Dit geldt zeker voor de groepsvorming aan het begin van het schooljaar. De eerste weken van het schooljaar zijn cruciaal voor het creëren van een fijne sfeer in de groep. Leerlingen verkennen elkaar, de leerkracht en de regels en ook het groepsvormingsproces begint.