Ouderraad

De ouderraad bestaat uit een enthousiaste groep ouders die verschillende activiteiten organiseert voor de kinderen. We vergaderen een keer in de 6 weken waarbij ook altijd iemand van team aanwezig is. Aan het begin van het jaar verdelen we de festiviteiten over diverse commissies zodat niet iedereen op elk moment van het jaar even actief hoeft te zijn. We staan elk jaar te springen om nieuwe leden, hoe meer zielen hoe meer vreugd en we het werk goed onderling kunnen verdelen.

Het lidmaatschap van de ouderraad geeft meer inzicht in het reilen en zeilen van OBS de Phoenix. Het is een leuke manier om het team een handje te helpen en met eigen ogen te zien hoe de leerlingen genieten van alle leuke activiteiten die tijdens en buiten de lessen om worden georganiseerd.

Taken van de ouderraad
De belangrijkste taken van de ouderraad zijn:

  • het budget van de ouderbijdrage bijhouden;
  • het organiseren van festiviteiten, van A tot Z alles regelen
  • communicatie met het team over de festiviteiten

 

Ouderbijdrage

Jaarlijks vraagt de ouderraad een vrijwillige bijdrage van de ouders. Uit het de bijdrages worden activiteiten betaald, zoals: Sinterklaas, Kerstfeest, sportdagen, schoolreis enz. De hoogte van de ouderbijdrage is € 50,00 per kind.
Het is belangrijk dat we de ouderbijdrage ontvangen, want zonder de bijdrage kunnen we geen leuke activiteiten organiseren.

Contact

Heeft u interesse of vragen? Laat het ons weten. U kunt contact met ons opnemen door te mailen naar phoenixouderraad@gmail.com.