Vertrouwenspersoon en klachtenregeling

 

Klacht over school

Soms zijn er klachten. Als dat zo is, is het belangrijk die bespreekbaar te maken. Probeer in eerste instantie het probleem met de leerkracht op te lossen. Wanneer dat niet tot een gewenst resultaat leidt, kunt u zich wenden tot de interne begeleiding of directie.

Voor raad en advies in gevoelige zaken kunt u zich wenden tot de twee vertrouwenspersonen die de school kent:

Lillian van Beek (l.vanbeek@obs-dephoenix.nl)

Als dat nog niet bevredigend verloopt, kunt u terecht bij de directie, of het Bestuur Openbaar Onderwijs (BOOR).

Landelijke Klachtencommissie Onderwijs en Stichting BOOR

Stichting BOOR is aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC). U kunt te allen tijde een klacht indienen bij de LKC. Als u niet daarvoor de stap naar de school of stichting BOOR heeft gemaakt, zal de LKC zich inspannen om dit contact alsnog tot stand te brengen.

Als een van bovenstaande stappen niet mogelijk is en/of u wilt eerst uw zorgen delen met een onafhankelijke instantie, dan kunt u zich wenden tot één van de navolgende externe vertrouwenspersonen van stichting BOOR:

Contactgegevens van de externe vertrouwenspersonen:
Mevrouw Jakkie Ames: jakkie_ames@hotmail.com T: 06 13570625
Mevrouw Seema Ouweneel: seenema@xs4all.nl T: 06 46136150
Meneer Arnoud Kok: arnoud@purpl3.nl T: 06 14399025

Centraal meldpunt Vertrouwensinspecteurs

Voor klachten op het gebied van (seksueel) geweld, intimidatie, discriminatie, onverdraagzaamheid radicalisering en dergelijke kunt u ook contact opnemen met het landelijk meldpuntvertrouwensinspecteurs, 0900-1113111.
Een gedetailleerde beschrijving van rol en taken van:
• de klachtfunctionaris
• de externe vertrouwenspersonen
• de landelijke klachtencommissie
• de vertrouwensinspecteurs zijn beschreven in de geldende klachtenregeling van stichting BOOR. Stichting BOOR - Klachtenregeling (boorbestuur.nl)